Ознаке

index.4Intelektualna svojina je svojevrsna emanacija duha svog autro.Kao takva ona uživa zaštitu koju joj pravo pruža kroz svoj sistem pozitivnih propisa.Internet kao globalna mrže omogućava lak, brz i jeftin način protoka velikog broja i različitog sadržaja.To predstavlja ujedno i izvorište za zloupotrebe i izazove za pravni sistem. Od najflagrantnijih povreda ljudskih prava i dostojanstva kao što je dečija pornografija do najčešće zolupotrebe intelektualne svojine – copy right, širok je spektar rešenja koja se nude. Postavlja se pitanje da li žaštitu ovim objektima treba pružiti nizom izmena i dopuna zakona kroz koje se pruža osnovna zaštita potonjeg objekta ili treba doneti jedan zakon koji bi obuhvatao sve slučajeve povrede prava koja za svoj objekat imaju internet. Razlozi koji su afirmativni potenciraju na specifičnom obliku povrede prava preko interneta i specifičnoj reakciji na povredu, te insistiraju na jedinstvenom zakonodavnom poduhvatu. OD razloga protiv najubedljiviji je onaj koji upozorava na raznolikost povreda prava preko interneta. Da li se objektivno može očekivati delotvornost zakona koji bi u sebi objedinjavao krivične i građanske prestupe? Može li se stvoriti takva metodologija koja bi zadovoljila zahteve krivičnopravne i građanskopravne sistematizacije norme. Logičan je zaključak da su takva očekivanja prenaglašena….

 

Видети више: http://blog.b92.net/text/5368/Zloupotreba-interneta/