Ознаке

(Фотографије и песме)

ПЕСМА 
О МИШЉЕНОВАЧКИМ ВРБАЦИМА

Кад идем поред вас мени је тако драго
да желим да  вас загрлим!

Доле испод стрмих бедема, Пек зеленкаст шуми.

Мене као дан задиве њихове гране,
као златом украшене,
као велика жута сјајна лопта.

Уживам у њиховој сенци.

ШЕТЊА ДО СЕЛА ПРЕКО ПЕКА, СРПЦА

Уз пут,
уз пуст,
уз пуст пут
браон боје,
посматрах врбе
и спрудове,
и Пек што тече
нечујно, плав.

И салаше што још постоје.

И мост, нов, од челика.

И ток.
Река је кривудава и дубока,
као што је моја чежња велика.

  ПРЕДЕЛИ ЗВИЖДА

Храстови поред Пека.
Врбе. Тополе. Јове.

Трава нарасла крај железничке пруге.

Људи пролазе,
као нечујне сенке дуге.

Поред пружног прелаза –
близу Главичице –
багремова се шума њише.

Ветар љуља брегове
и багремове.

А кукуруз зелен.

Бедемом бивше јаруге
цвета бела рада – ромањица –
жута јеменлика и пелен…

*